Znaczenie imienia Ewa

Ewa jest rozsądną i odpowiedzialną kobietą, która kocha swoją rodzinę i bardzo się o nią troszczy. Jest bezinteresowna we wszystkim, co robi, i wkłada wiele wysiłku w swoją pracę. Jest osobą o silnych przekonaniach i wysokich ideałach...